+420 585 351 730 +420 603 514 413 karel.sitta@seznam.cz Bukovany 98, 77900